Uncategorized 

Sudden Rush – Daim Nplooj Ntoos (Stelliferous Remix) Hmong Djent/Progressive Metalcore

What if Sudden Rush went DJ0NT? well here it is

Original Song: https://www.youtube.com/watch?v=AE8EHS7WH5Y

Lyrics:
Kuv hnov lawv hais tias
Nws muaj ntsis zoo li kuv
Thaum nws luag, lawv hais tias nws zoo li kuv
Wb cov phooj ywg los
Txhua leej txhua tus paub txog
Es hnub no, kuv mam li paub

Tsis tau xav tias wb txojkev hlub
Thiaj li yuav xaus li no
Koj ib txwm yog tus neeg kuv hlub
Tsis tau xav tias koj yuav ntxeev siab
Koj tias kuv yog daim nplooj ntoos
Thaum cua tshuab
Thaum kuv ya koj yuav ncav tsis cuag
Thaum kuv ya koj yuav ncav tsis cuag

Vim kuv nyob kev deb
Nws nyob ntawm koj txhais tes
Ua rau koj muaj kev sov siab
Vim li cas koj tsis qhia?

Qhia rau kuv tias tsis muaj tiag
Ntseeg tsis tau hauv kuv lub siab
Qhia rau kuv tias koj tseem hlub

Tsis tau xav tias wb txoj kev hlub
Thiaj li los xaus li no
Koj ib txwm yog tus neeg kuv hlub
Tsis tau xav tias koj yuav ntxeev siab
Koj tias kuv yog daim nplooj ntoos
Thaum cua tshuab
Thaum kuv ya koj yuav ncav tsis cuag
Thaum kuv ya koj yuav ncav tsis cuag

Tsis tau xav tias wb txoj kev hlub
Thiaj li los xaus li no
Koj ib txwm yog tus neeg kuv hlub
Tsis tau xav tias koj yuav ntxeev siab
Koj tias kuv yog daim nplooj ntoos
Thaum cua tshuab
Thaum kuv ya koj yuav ncav tsis cuag
Thaum kuv ya koj yuav ncav tsis cuag

Related posts

Leave a Comment